تیماس

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر

9 الی 12 تیرماه 1396 پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر در سالن خلیج فارس ،غرفه ی آوا ساحل تیماس منتظر حضور سبزتان هستیم