نگهداری و تعمیرات

سونا خشک ثابت

اتاق سونا یک اتاق فرسایشی محسوب می شود. که معمولا هر ساله نیاز به سرویس دهی می باشد. که این مجموعه با نیروهای مجرب و کار آزموده نیاز مشتریان را برطرف نموده است.

نگهداری و تعمیرات