پرگولا

پرگولا یا رواق معمولا در ورودی درب منازل ساخته می شود. و با گل و گیاه تزیین می گردد. در حال حاضر در پشت بام  ساخته می شود و سازه ای با طرح های مختلف ساخته می شود.

پرگولا
برچسب: